Location

Thiết lập quan hệ với khách hàng của bạn tại các địa điểm trên toàn Châu Á nhanh chóng và thuận tiện với mô hình không gian làm việc linh động của chúng tôi. Bạn cần một văn phòng vệ tinh để phát triển thị trường mới hay cần nhanh chóng mở một văn phòng tạm thời phục vụ cho doanh nghiệp mới của bạn, hoặc những mục đích khác tương tự - khi làm việc với Compass Offices là bạn đã có thể hiện diện ngay tại 7 nước Châu Á. Và chúng tôi cũng đang mở rộng địa bàn hoạt động của mình rất nhanh.            

Bạn đang tìm kiếm một văn phòng ngắn hạn? Hãy đăng ký tham quan văn phòng của chúng tôi!

 

Liên lạc với chúng tôi về nơi làm việc lý tưởng của bạn

*Chọn sản phẩm:

*Nước muốn đặt văn phòng: