Thư mục trung tâm

Hong Kong | Shanghai | Tokyo | Singapore | Melbourne | Sydney | Manila | Ho Chi Minh City | Kuala Lumpur

 

 

HONG KONG

Sheung Wan

Wing On Centre
Level 27, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3182 7188
Địa chỉ email: HKGWOC027@compassoffices.com

Infinitus Plaza  
Level 12, 20, 29, 35 & 38, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3796 3333
Địa chỉ email: HKGIP020@compassoffices.com
 

Central 

China Building 
Level 18 & 19, China Building, 29 Queen's Road Central, Central
Số điện thoại: +852 3958 2388
Địa chỉ email: HKGCHB019@compassoffices.com

BOC Group Life Assurance Tower 
Level 9-12, BOC Group Life Assurance Tower, 134-136 Des Voeux Road Central, Hong Kong  
Số điện thoại: +852 3956 7188
Địa chỉ email: HKGBOC012@compassoffices.com
 

Admiralty

Admiralty Centre Tower 1 
Level 15, Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3975 3588
Địa chỉ email: HKG1ADC015@compassoffices.com

Admiralty Centre Tower 2 
Level 8 & 11, Admiralty Centre Tower II, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3975 3388
Địa chỉ email: HKG2ADC011@compassoffices.com
 

Causeway Bay

Lee Garden One 
Level 24, Lee Garden One, 33 Hysan Ave, Causeway Bay, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3959 8888
Địa chỉ email: HKGLG011@compassoffices.com

Lee Garden Two 
Level 15, 16 & 28, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3796 3796
Địa chỉ email: HKG2LG016@compassoffices.com
 

North Point

AIA Tower 
Level 43, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3975 1888
Địa chỉ email: HKGAIA043@compassoffices.com
 

Tsim Sha Tsui

Silvercord 
Level 5, 11 & 17, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Số điện thoại: +852 3959 8188
Địa chỉ email: HKG2SC017@compassoffices.com
 

SHANGHAI

United Plaza
Level 38 United Plaza, 1468 West Nanjing Road, Jing An District, Shanghai 
Số điện thoại: +86 21 8021 2345
Địa chỉ email: SHAUPL038@compassoffices.com
 

TOKYO

Ebisu Green Glass
Level 6 – 9, Ichigo Ebisu Green Glass Building, 3-Chome-1-1 Ebisuminami, Shibuya-Ku Tokyo, Japan 150-0022
Số điện thoại: +813 4530 9688
Địa chỉ email: TYOEBS006@compassoffices.com

Toranomon 40 MT
Level 7, Toranomon 40MT Building, 5-13-1 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0001, Japan 105-0001
Số điện thoại: +813 4530 9888
Địa chỉ email: TYO40MT007@compassoffices.com
 

SINGAPORE

Samsung Hub
Level 29, Samsung Hub, 3 Church Street, Singapore 049483
Số điện thoại: +65 6637 8688
Địa chỉ email: SINSHC029@compassoffices.com

Singapore Land Tower
Level 19 & 30, Singapore Land Tower, 50 Raffles Place, Singapore 048623
Số điện thoại: +65 6631 2888
Địa chỉ email: SINSLT030@compassoffices.com
 

MELBOURNE

360 Collins Street
Level 26, 360 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia
Số điện thoại: +61 3 8609 4888
Địa chỉ email: MEL360C026@compassoffices.com

459 Collins Street
Level 21 of North Tower, 459 Collins Street, Melbourne VIC 3000
Số điện thoại: +61 3 8630 3388
Địa chỉ email: MEL459C021@compassoffices.com

570 Bourke Street
Level 17 & 24, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000, Australia
Số điện thoại: +61 3 8658 5888
Địa chỉ email: MEL570B024@compassoffices.com
 

SYDNEY

141 Walker Street
Level 12, 141 Walker Street, North Sydney, NSW 2060
Số điện thoại: +61 2 8099 6088
Địa chỉ email: SYD141W012@compassoffices.com

207 Kent Street
Level 21, 207 Kent Street, Sydney, NSW 2000
Số điện thoại: +61 2 9164 9688
Địa chỉ email: SYD207K021@compassoffices.com

9 Castlereagh Street
Level 16 & 17, 9 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia
Số điện thoại: +61 2 9152 8688
Địa chỉ email: SYD9CAS017@compassoffices.com
 

MANILA

Arthaland Century Pacific Tower
Level 9, 4th & 5th Avenue Corner 30th Street, E-Square, Bonifacio Global City, Philippines
Số điện thoại: +632 8849 2888
Địa chỉ email: MNLART009@compassoffices.com

Tower 6789
16/F, 6789 Ayala Avenue, Makati, 1206 Metro Manila, Philippines
Số điện thoại: +632 8835 8988
Địa chỉ email: MNLAYA016@compassoffices.com

BGC Corporate Center
Level 24, BGC Corporate Center, 30th St., Corner 11th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig 1634, Philippines
Số điện thoại: +632 8790 0288
Địa chỉ email: MNLBGC024@compassoffices.com
 

HO CHI MINH CITY

Vincom Landmark 81
72/F, Vincom Landmark 81, 208 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh, Ho Chi Minh City
Số điện thoại: +84 28 6284 6988
Địa chỉ email: SGNLM81072@compassoffices.com 

Bitexco Financial Tower
Level 16, 46 & 56, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 6287 6188
Địa chỉ email: SGNBFT046@compassoffices.com
 

KUALA LUMPUR

Menara AIA Sentral
3/F-5/F, Menara AIA Sentral, No. 30, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Số điện thoại: +60 3 2110 9299
Địa chỉ email: KULMSC003@compassoffices.com

 

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

(*indicates required field)

*Chọn sản phẩm:

*Nước muốn đặt văn phòng: